inkooptrainee bij Gemeente enschede

Een veelzijdiger organisatie dan een gemeente? Die vind je niet zo snel. Wonen, veiligheid, milieu, vervoer, vluchtelingen, onderwijs; waarop richten we ons eigenlijk niet? En bij veel investeringen en ambities is inkoop een belangrijke spil in het proces. Dit brede werkveld zie je ook terug in de diverse inkooptrajecten die resulteren in contracten waarvoor jij verantwoordelijk bent. Van regionale contracten over de inhuur van personeel, ingenieurs- en adviesdiensten tot catering of schoonmaak. Er zijn continu boeiende samenwerkingen waarin jij optreedt als adviseur, kennisexpert, sparringpartner of coördinator.

Collegialiteit en humor speelt een grote rol, zowel binnen, maar ook regelmatig buiten werktijd (dat laatste overigens op vrijwillige basis).

JOuw team

Je werkt binnen afdeling inkoop van het cluster Interne Dienstverlening. Ons team bestaat uit 15 collega’s en we zijn samen verantwoordelijk voor ondersteuning en advies bij inkoop- en aanbestedingstrajecten en contract- en leveranciersmanagement. We werken voor alle clusters en afdelingen binnen de gemeente Enschede en Losser. 

We zijn nieuwsgierig, innovatief en gedreven. Dit uit zich in het uitproberen van nieuwe en innovatieve inkoopstrategieën, maar ook in het proactief informeren en vergroten van kennis bij onze collega’s en de markt. Data speelt bij ons een steeds belangrijkere rol. Door het analyseren ervan kunnen we steeds pro-actiever informeren en adviseren en dit versterkt onze positie binnen onze gemeente.

 

verder nieuwsgierig?

YS_gem.Enschede_M.Koevoets_W_vk_5170

Maureen koevoets

Bekijk hoe de dag eruit ziet van collega Maureen als inkoopadviseur.  “Een geweldige plek om te werken, leuke collega’s te ontmoeten en om jezelf te ontwikkelen.”

JUDITH VAN ZIJL

“Mijn naam is Judith van Zijl en ik ben inkoopadviseur bij de gemeente Enschede. Een plek waar je met plezier naar toe gaat, jezelf introduceert in het werkveld en leuke collega’s om je heen hebt. “

Wadi-Enschede-2

INKOOP EN AANBESTEDING

De gemeente koopt goederen en diensten in op een integere, duurzame en innovatieve manier. Dat is samen met onze Twentse buurgemeenten vastgelegd in het Inkoop en -aanbestedingsbeleid.